16-19 Kasım 2017

HIV / AIDS Kongresi

Xanadu Resort Hotel / ANTALYA

Bilimsel Program

16 Kasım 2017, Perşembe

15:00 – 15:15 AÇILIŞ
Fehmi Tabak - Kongre Başkanı
15:15 – 16:00 AÇILIŞ KONFERANSI “Dünden bugüne HIV Enfeksiyonu”
Oturum Başkanı: Serhat Ünal, İlyas Dökmetaş
Konuşmacı: Deniz Gökengin
16:00 – 17:30 PANEL I – Patogenezden Küre Yolculuk
Oturum Başkanları:
Ayşe Willke, Figen Kaptan
Konuşmacılar:
Taner Yıldırmak - HIV Enfeksiyonunun Patogenezi
Ahmet Çağkan İnkaya - HIV’ne Karşı İntrasellüler İmmunite
Bilgül Mete - Kür Yakın Gelecekte Hayal mi?