16-19 Kasım 2017

HIV / AIDS Kongresi

Xanadu Resort Hotel / ANTALYA

Bilimsel Program

18 Kasım 2017, Cumartesi

Tedavi ve Korunma
08:30 – 10:30 PANEL IV - TEDAVİ GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanı:
Atahan Çağatay
08:30 – 09:00 Hayat Kumbasar - Rehberler Işığında Akılcı ART Kullanımı
09:00 – 09:30 Kenan Midilli - HIV ve Direnç: Mikrobiyolog Gözüyle
09:30 – 10:00 Volkan Korten - Direnç Gelişen Hasta: Klinisyen Gözüyle
10:00 – 10:30 Seçilmiş Poster Sunumlar
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 – 12:00

GILEAD UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinde Güçlü Bir Gelecek - Genvoya
Konuşmacı:
Bilgül Mete

HIV Tedavisinde Yeni Bir Sayfa
Tartışmacılar
:
Serhat Ünal, Volkan Korten, Deniz Gökengin, Fehmi Tabak

12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30

JOHNSON & JOHNSON UYDU SEMPOZYUMU
HIV Tedavisinde Proteaz Inhibitörlerinin Bugünü ve Yarını

Oturum Başkanı
:
Taner Yıldırmak
Konuşmacı: Atahan Çağatay

14:30 – 16:00 PANEL V - KORUNMA VE ÖNLEME
Oturum Başkanları:
Arzu Yetkin, Aysel Çelikbaş
14:30 – 15:00 Selçuk Kaya - Temas Öncesi Korunma Nereye Evriliyor?
15:00 – 15:30 Asuman İnan - Bebek istiyorum!
15:30 – 16:00 Işık Somuncu Johansen - Farklı Bir Pencereden Bakış: Danimarka Deneyimi
16:00 – 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 – 18:00 YUVARLAK MASA “90-90-90:Hedefe nasıl hızlı ulaşabiliriz?”
Oturum Başkanı:
Deniz Gökengin
16:30 – 16:45 Ayla Aydın - Ülkemizdeki HIV Epidemiyolojisinin Son Durumu
16:45 – 18:00

Panelistler:
Başak Dokuzoğuz

Canberk Harmancı
Hayat Kumbasar
Tekin Tutar
AygenTümer
Dilek Yıldız

*Panelist isimleri Soyada göre alfabetik sıralanmıştır.